НСС се произнесоха: bTV вашето не е честно… нито е fairplay!

Спомняте ли си когато преди около два месеца пуснах жалба до Националния съвет за саморегулация относно рекламната кампания на bTV – „Така е честно“ с участието на Асен Блатечки? Ако не или още не сте чели жалбата – вижте я тук.

Днес пристигна решението на НСС относно жалбата (№284) и се оказа, че след моята жалба още три са постъпили към НСС относно рекламната кампания на националната медия с участието на Блатечки и Криско! Ето и останалите три жалби:

Жалба 2:На 8 август 2012 г. в НСС постъпва друг жалба от Д.С. от гр. София, регистрирана под № 285, относно относно рекламна кампания на бТВ „Fairplay”, определена като злоупотреба със страх или насилие. Според жалбоподателя във въпросната кампания има подбудителство към извършване на престъпление – за справка НК – а именно кражба на автомобил. Кампанията вменява чувство на вина за изтеглен филм/музика за лична употреба, докато Законът за авторските и сродните му права гласи обратното. Жалбоподателят не е приложил доказателства и не се е позовал на конкретен текст от Етичния кодекс, който е нарушен.

Жалба 3: На 13 август 2012 г. в НСС постъпва аналогична жалба от Г.И., регистрирана под № 287, относно относно рекламна кампания на бТВ „Fairplay”, определена като подвеждаща и заблуждаваща. Жалбоподателят счита, че клипът е изключително опасен, защото целенасочено и методично въвежда публиката в дълбоко заблуждение. Освен склоняването към престъпления, чрез него се опитва да бъде поставен знак на равенство между две противоположни деяния – едното разрешено от закона, а другото – наказуемо с принудително лишаване от свобода. При кражбата има отнемане на собственост, която собственикът не може да използва повече, а при тегленето – не. Поради това тегленето не може да се квалифицира юридически като кражба – и не се смята за такава от никой закон. Още повече, при кражбата има действия спрямо физическа собственост, а при тегленето – спрямо интелектуалната. Това са две коренно различни неща, които имат напълно различен правен режим, а и за тях важат съвсем различни закони. Явно според БТВ кражбата на кола е нещо нормално и даже, заслужаващо пропаганда като отговор на… например на тегленето на музика на същия този без известен певач?!?!, се казва в жалбата. Тегленето на музика и филми и други авторски творби за собствена употреба и с нетърговска цел, е изрично РАЗРЕШЕНО и определено не е престъпление. За справка Закона за авторското право и сродните му права (виж чл.25, ал.2). Кражбата е престъпление по НК (чл. 194, ал. 1) и се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Героят в клипа, Криско, всъщност се оправдава, че няма намерение да открадне колата на жената, а само да се повози на нея. Това се нарича „противозаконно отнемане на МПС”. И също е престъпление по НК (чл.346). Наказанието и там е затвор …. плюс конфискация на имущество. Внушението, създадено от клипа, че краденето/отнемането на кола „е честно”, т.е. нормално, законно и обществено приемливо, може да бъде разглеждано като подбудителство, което също се води престъпление по НК (чл. 20, ал.3)”, продължава авторът.

Жалба 4:В жалбата жалбоподателят преразказва сюжета на клипа: „Криско с весела компания противозаконно отнема колата на наречената в клипа Катя като компенсация за това, че въпросната била „теглила” от интернет негови „парчета” и обещава да й я върне „утре в МОЛ-а”. След като клипът свършва, дикторски глас произнася: „Така е честно!”. Въпросният клип внушава няколко неща, които са в противоречие с правни и морални норми: клипът внушава, че лице, което се е почувствало обект на посегателство, може да поеме търсенето и налагането на справедливост по свое усмотрение. В конкретния случай „тегленето” на музика и филми от интернет се „наказва” с противозаконно отнемане на автомобил. Чл.323 , ал. 1 от НК, който разглежда случаите на самоуправство гласи: Който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева”. Свалянето на произведения, обект на авторското право от интернет е регламентирано в чл. 25 на ЗАПСП, чийто текст гласи:(1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.06 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо: 1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат; 2.Възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел Съставът на чл. 346 , ал 1 е пределно конкретен: (Изм. – ДВ, бр. 107 от 1996 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство от владението на другиго без негово съгласие с намерение да го ползва, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години. Казусът е следният: във въпросния клип за нарушение на ЗАПСП (незаплащане на справедливо компенсационно възнаграждение, което е административно нарушение и следва да се накаже с глоба), героят – Криско – извършва две престъпления, които са разгледани в НК – самоуправство и противозаконно отнемане на МПС.; клипът внушава, че поемането на справедливостта в свои ръце е част от купона и не представлява никакъв проблем; клипът внушава, че „Така е честно!”, което звучи като глас зад кадър; И двата клипа от кампанията съдържат опасни послания, като се поставя знак на равенство между свалянето на музика, филми и др. произведения, обект на ЗАПСП и престъпни състави, описани в НК. Трябва ясно да се отграничат двете неща. Свалянето от интернет на музика и филми за лична употреба не е кражба и в никой закон в България и страните от ЕС не се разглежда като такава. Докато незаконното проникване в дома и противозаконното отнемане на МПС във втория клип са престъпления навсякъде в цивилизования свят.

Вече сами виждате защо от НСС се забавиха с отговора на жалбата ми – получени са три повече по сходни мотиви и са решили да ги разгледат наведнъж. Процедурата е задействана и съответно bTV имат право на отговор – становище по моята жалба и те го дават:

Кампанията “Fairplay” е определена от жалбоподателя на жалба № 284 като „неподходяща за деца” и като такава, която „злоупотребява с насилие”. Медията счита, че това е чисто субективно възприятие на жалбоподателя, което не отговаря на истината и не следва да бъде споделено от Етичната комисия. Посланията на кампанията не могат и не бива да се тълкуват изолирано, извън контекста на цялостната информационна и образователна стратегия. Подетата информационна кампания е част от дългосрочна стратегия и излъчените материали представляват само първата част от концепцията за въздействие и промяна на обществените нагласи. „БТВ медия груп” АД настоява жалбите да бъдат отхвърлени като неоснователни.

В общи линии в техния отговор относно моята жалба казват следното: той е субективен (голямо откритие) и нашата кампания е част от дългосрочна стратегия т.е. кухи приказки относно моята жалба. Но… ето го окончателното решението на НСС:

Етичната комисия намира и четирите жалби за ОСНОВАТЕЛНИ по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Етичната комисия обсъди предложението на член на комисията за отвод на Мехти Меликов по съответната преписка. След проведена дискусия Комисията реши, че основанията за отвод са налице.

Интерес будят и мотивите на Мехти Меликов по съответната преписка а те са:

Етичната комисия е на мнение, че процесната търговска комуникация е в нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България – чл.1.1. във връзка с чл.1.2.: Чл.1.1. Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото. Чл. 1.2. Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, благоприлична, почтена, честна и правдива.

Така. Явно хората от bTV са си повярвали много, а и виждайки фактите, че тяхната кампания (колкото и да е креативна, признавам го) направо си е престъпление спрямо общоприетите норми на поведение на обществото, решават да възразят на НСС с мотивите, че тази институция е без компетенции по този казус, ето как отговарят от НСС:

Що се отнася до възражението на „БТВ Медиа груп” ЕАД за липса на компетентост на Етичната комисия да се произнесе по жалбите поради това, че рекламното съобщение няма търговски характер Етичната комисия намира възражението за неоснователно и като такова следва да се остави без уважение.

И накрая, но не на последно място, НСС се съобразяват с цялата моя жалба и казват:

В същото време Етичната комисия приема мнението на един от жалбоподателите, че клипът внушава, че поемането на справедливостта в свои ръце е нещо естествено, нормално и разрешено и не представлява никакъв проблем; клипът внушава, че „Така е честно!” – послание, което звучи като глас зад кадър. Именно внушението, че всеки засегнат има „честното право” да отвърне с лични незаконни действия и по този начин да възстанови „справедливостта”, както и че това е забавно и правилно, не е нито социално отговорно, нито вярно. Вероятно клиповете няма да въведат в заблуждение средния зрител, че кражбата на кола и противозаконното влизане в друг имот са оправдани действия, но те ерозират, а не подхранват усещането за ред и законност и съобразяването с правилата, което е основата на социалния ред. Центърът на посланието е изместен, защото се внушава, че саморазправата е честно действие. Сценарият на клиповете ясно внушава, че незаконното сваляне на филм е все едно да ти откраднат храната от хладилника, като преди това влязат незаконно в къщата. В другия сценарий незаконното сваляне на песни е приравнено с кражба на автомобил. И в двата случая „провинените граждани“ приемат мълчаливо противозаконните деяния, защото „така е честно“. В случая използваният подход не отговоря на високите претенции за обществена справедливост и уважение към труда на творците със свободни професии, които рекламната кампания си поставя.

Съгласно чл.17.5. от Правилника за приложение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България решението с мотивите следва да се изпрати на заинтересованите страни.

На това скъпи приятели се казва „факт“ или „факти“. За пореден път казвам: всеки труд трябва да се заплаща и така трябва да бъде. Но понякога трябва да знаем къде са границите и да не ги прескачаме. Само така ще можем да твърдим, че имаме изградено общество, което държи на своите принципи и мнение. Също така трябва вече да сте разбрали едно от моята жалба: всеки трябва да си казва мнението и да го защитава. Не винаги, но понякога то има значение.

p.s. – още когато преди месец bTV промениха визуализацията и цялата стратегия на телевизионната си реклама Fairplay осъзнах, че НСС е взела желаното от мен решение и просто в момента го изготвят. Трябваше само да почакам. Изтегли цялото решение на НСС от тук

13 thoughts on “НСС се произнесоха: bTV вашето не е честно… нито е fairplay!”

  1. Благодаря. По принцип взаимоотношенията между тези две инстанции е в полза на НСС, а именно:

   „Решенията на Националния съвет за саморегулация, който е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, са задължителни само за неговите членове. Към тях спада Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), в която членува и bTV.“ т.е. те трябва да измислят нова стратегия за рекламната си кампания, и да не излъчват вече вариантите с Криско и Блатечки 🙂

 1. Ех :)))))))) Не вярвах ,че толкова бързо или въобще ще бъде спряно смешната манипулация – fairplay .
  Явно и НСС можели да свършат нещо хубаво :Д Браво.

 2. Браво! Радвам се, че още има хора, които отстичват гражданската си позиция.
  Знаете ли, дали могат да се повдигнат обвинения срещу БТВ и към коя инстанция трябва да се обърнем, във връзка със използването на 25-и кадър в тяхно предаване? Ето за какво става въпрос: http://erigkan.ucoz.ru/news/satanizatorite_ot_btv/2012-10-03-1201

  1. Ами преди да предприемеш каквото и да е, трябва да имаш доказателства за 25-ти кадър. Не забравяй, че въпреки новите технологии, това се доказва трудно. 25-ти кадър е забранен, но не знам къде и към кого да адресираш искането си. Помисли още малко, поразгледай чуждите коментари относно 25-кадър и виж как стават нещата. Успех

 3. Г-н Николов, бих искал да ви благодаря за тази извоювана победа, защото тя е в полза на мен и на цялото ни общество.

  Защото аз също можех да подам жалба, но не съм го направил (а може би и не съм вярвал, че Националният съвет ще отсъди в ущърб на една голяма медия). Всеки от нас можеше, но явно всички сме прекалено заети, че да се занимаваме … А вие го направихте.

  Респект

  1. Благодаря за хубавите думи, но чак респект – не. Но сте прав – аз също не вярвах, че НСС ще се съгласят с мотивите ми. Тази статия има за цел едно основно нещо – да акумулира последващ ефект т.е. хората да видят, че явно има ефект от всичките тези жалби и следващия път – няма да съм аз, или само аз, а още десетки, след време се надявам да са стотици и т.н. Защото така се заражда обществена позиция. Затова РЕСПЕКТ за акумулиращия ефект, който се надявам да постигна с този пост 🙂

   1. Добре, нека да е за акумулиращия ефект. 🙂 Определено всички трябва да участваме в този процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *