Aaron Lee за Twitter, правилото на 5-те и микроблогинга

Aaron Lee не е един от многото специалисти в социалните медии. Той е 4-ти в света в топ 100 класацията на млади експерти, използващи Twitter. Мениджър по социалните медии и интернет предприемач, родом от Малайзия, Aaron е самороден талант с над 500 000 последователи в Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn и Pinterest, на много от които е помогнал. Негови проекти и съвети се публикуват в електронни и печатни медии по цял свят, сред които The Huffington Post и iStrategyConference.com

Аз лично го познавам от социалните медии и имам възможността да използвам неговите частни съвети. Някои от анализите в този блог са негови, както много от вас са забелязали. Реших да го помоля да отговори на няколко въпроса в блога ми, да даде своята гледна точка за микроблогинга и какво е неговото виждане за бъдещето (текста е на български и английски език).

boykoAaron, ти си 4-ти в класацията „Топ 100 на младите бизнес експертите, които трябва да следваме в Twitter„. Впечатляващо е как само за една година ти стана един от световните уважавани социални гласове в международния маркетинг. Как го направи?

Aaron – Здравей Бойко, аз вярвам, че има редица фактори, които са причината за това. Първият е разбира се моята последователност, в смисъл последователно споделяне на съдържание, което помага на другите да се учат в движение и да са в крак с новините. Това е и една от основните грешки на бизнеса в Twitter – туитват няколко пъти в седмицата, не го правят постоянно. А когато сте последователен, хората ви се доверяват и ви препоръчват на другите да ви последват в Twitter.

Втората причина е фокусът. Бизнеса се стреми да бъде навсякъде – в Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest и др., което за мен е огромна грешка, тъй като не се фокусират в увеличаване на последователите си на едно място. Аз съм съсредоточен повече в Twitter и не се опитвам да бъда навсякъде, защото понякога ми идва твърде много.

boykoВече имаме Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram и много повече от далечната 2006. Дали Twitter губи микроблогинг позициите си в социалните мрежи, или обратното – все още е силен, дори много повече?

Aaron – Вярвам, че Twitter расте и ще продължи да расте в социалната сфера. Нещото което различава Twitter от другите социални медии е колко отворена и бърза микроблогинг платформа е. Вижте последните Олимпийски игри – те показа колко голям е Twitter с над 150 милиона туита за олимпиадата.

boykoКакъв съвет ще дадеш на някой, който се опитва да увеличи последователите си в Twitter за неговия/нейния eCommerce бизнес?

Aaron – Моят съвет е да започне да следва конкретни хора и да не се фокусира върху бързото увеличаване на последователите си. Нека първо се съсредоточат върху нарастване и достигане до 2000 верни последователи. Второ, образовайте последователите си за вас, ангажирайте ги чрез споделянето на съвети, трикове, артикули.

В една моя предишна публикация говоря как бизнеса може да увеличава присъствието си в Twitter, следвайки пет различни начина – като следват нови хора, участват в туит-чатове, публикуват постове, използват различни Twitter инструменти и разбира се публикуват реклама.

boykoКоя Twitter кампания е най-успешна за теб и кажи ни малко повече за нея?

Aaron – Има много успешни кампании в Twitter, но една от любимите ми досега е KLM. Кампания „Изненада“, която показа как KLM използват пълния потенциал на Twitter чрез четене на клиентските туитове, на някои от които им донесе приятна изненада с подарък. Тази кампанията генерира над 1 милион импресии в Twitter.

boykoНякъде прочетх, че имаш правило, което наричаш „Моето правило на 5-те“. Какво представлява то?

Aaron – Ами аз говоря за него наистина доста често. Създадох си го, когато започнах да използвам Twitter. То означава: свързвайте се/следвайте 5 нови хора всеки ден, намерени чрез последните 5 Ваши последователя; туитвайте директно на поне 5 човека на ден; отговаряйте на поне 5 човека на ден; коментирайте поне 5 туитвани блог публикации на ден и т.н. По този начин бизнеса е в състояние да изгради голям поток в дългосрочен план.

boykoКолко важна за една кампания е използването на #hashtag? Възможно ли е #hashtag да генерира повече последователи или трафик в една страница?

Aaron – Изключително важна е за една кампания използването на #hashtag. Това което прави #hashtag е да групира всички туитове в една тема. Някои изследвания сочат, че едва 24% от бизнеса туитват чрез използването на #hashtag. Това изследване ни предоставя и друг резултат – бизнеса който използва тези #hashtag получават два пъти повече ангажименти на туитовете си, отколкото тези които не ги използват. Съдейки по моя опит #hashtag ми помагат наистина за увеличаване на последователите и трафика в сайта ми.

boykoБлагодаря ти за разговора. За финал можеш ли да се опишеш в 140 символа?

Aaron – Аз съм мениджър и консултант по социални медии. Не мога да живея без кафето си, предприемач съм и започнах собствен бизнес на 23.

––––––––––––––––––––

Aaron Lee for Twitter, My rule of 5 and microbloging

Aaron Lee is not just next of many social media specialists. He is fourth in the world rankings of the top 100 small business experts using Twitter. Social media expert and Internet entrepreneur, originally from Malaysia, Aaron has natural talent and he is folloed over 500,000 people on Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn and Pinterest, many of which helped. His projects and tips are published in electronic and press media around the world, including The Huffington Post and iStrategyConference.com

I personally know him from social media and have the opportunity to use his advices. Some of the analyzes in this blog are his own, as many of you have noticed. I decided to ask him to answer a few questions on my blog to give his perspective on microblogging and what is his vision for the future (the text is in Bulgarian and English).

boykoAaron, you are No.4 in the Top 100 Small Business Expert to Follow on Twitter. It is impressive that in just one year’s time, you’ve become one of the world’s most respected voices in international marketing. How did that?

Aaron – Hi Boyko, I believed there are a number of factors that contribute to that. The first is consistency by consistently sharing content which helps others learn and keep up with the news. One mistake most businesses make is not being consistant and they only tweet a couple of times in a week. When you are consistant, people will trust your content and will recommend you to others to follow your tweets.

The second is focus, another mistake businesses make is trying to be everywhere, they want to be on twitter, facebook, instagram, pinterest. etc which is a huge mistake because they aren’t focused on growing a community at one place. I focus more on twitter and try not to be everywhere too much giving me the extra edge on twitter.

boykoNow we have Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram and much more than 2006. Is Twitter losing microblogging share in social network market, or not – is stills stronger and much more?

Aaron – I believe twitter will continue to grow strong, one thing that separates twitter and other network is how open and fast the network is compare to other social networks. The recent Olympics showed how big twitter is, with over 150 million tweets about the Olympics.

boykoWhat one tip would you give someone who is looking to increase twitter followers for his/her eCommerce business?

Aaron – My tip would be start by following relevant people and don’t focus on growing the numbers yet. Focus on growing a base of 2000 loyal followers first. Second would be educate followers and engage with them by sharing tips, tricks, and relevant articles.

In my recent post I talk about how businesses can grow their presence on twitter in five different ways by following new people, joinining twitter chats, guest posting, utilizing tools and trying twitter ads.

boykoWhich twitter campaign is most successful for you and can you tell us a bit more about it?

Aaron – There are many successful twitter campaigns, but one of my favourite by far is KLM Surprise campaign which showed how KLM was utilizing the full potential of twitter by listening to customers tweets and surprising and delighting customers. The campaign generated over 1 million impressions on twitter.

boykoI read somewhere that you have a rule that says “My rule of 5″. What does mean?

Aaron – I talked about “the rule of 5” quite often. It’s a rule I created a when I started using twitter. What it means is, connecting with 5 new people everyday by following at least 5 new people, tweeting to at least 5 new people, replying to at least 5 people, commenting on at least 5 blogs etc. By doing so, businesses are able to build a large following over time.

boykoHow important is for a campaign using the #hashtag? Is it possible the #hashtag increase your followers or traffic to you website?

Aaron – Its extremely important for campaigns to use #hashtags. What hashtags does is group all the tweets together and studies have shown that only 24% of brands’ tweets with hashtags. From that study, brands that uses hashtags received two times more engagement than those without them. Judging from my experience, it does help with increasing followings and traffic to my site.

boykoFinally, thanks a lot about this conversation. Can you describe yourself in 140 characters?

Aaron – I am a social media manager and consultant. I can’t live without my coffee and I am an entrepreneur, I started my own business at 23.

6 thoughts on “Aaron Lee за Twitter, правилото на 5-те и микроблогинга”

    1. Има интересни неща от него. Дори ако се абонираш за бюлетина му, той те пита директно с какво да помогне, какъв ти е проблема и ти отговаря когато е готов. Просто дава безплатни съвети 🙂 което е рядко срещано явление 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *